Copyright 2014 by "metroptics"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@metroptics.ro
Home MECANICA FLUIDELOR MECANICA SOLIDELOR ALTE PRODUSE Compania Portofoliu Contact
METROPTICS SRL propune servicii comerciale si de consultanta pentru
masurari complexe, de precizie, dedicate cercetarii stiintifice si
industriale in domeniile urmatoare:

Mecanica fluidelor
PIV (Masurarea vitezelor de fluide prin Imagini de Particule)si Micro-PIV
pentru microfluidica
LDV (Masurarea vitezelor de fluide cu ajutorul efectului Laser Doppler)
CTA (Anemometrie cu Fir Cald la temperatura constanta)
Planar LIF (Fluorescenta Indusa prin Laser in Fazele Lichide ale Curgerilor)
Sisteme de masura a vitezelor cu senzori dinamici de presiune FRAP si ER FRAP

Masurari ale caracteristicilor particulelor si
aerosolilor
PDA (Analiza dinamica a particulelor) pentru determinarea simultana a
distributiilor de viteze si granulometrii ale aerosolilor
IPI (Imagistica prin Interferometrie a Particulelor)
Shadowgraphy - determinari pentru aerosolilor sau  bulele de aer in lichide

Masurari pentru combustie
LIF (Fluorescenta Indusa de Laser) si  TR-LIF (cu corelare temporala) -
masurarea radicalilor produsi din ardere si a altor produsi ai arderii, LII
(Incandescenta Indusa prin Laser) - masurari ale fractiei de funingine de la
motoare, etc.
Termografie Rayleigh

Masurari pentru mecanica solidelor
DIC (Corelarea Digitala a Imaginilor) - metoda NDT pentru evaluarea
deformarilor spatiale (3D) si a vibratiilor
Shearography - sisteme pentru testarea defectelor interne pentru materiale
neomogene


Echipamente de măsură şi servicii de inginerie pentru cercetarea ştiinţifică şi industrială
Suntem distribuitori unici in Romania, Bulgaria si Moldova ai
DANTEC DYNAMICS, AEROPROBE, En’Urga, P.A. HILTON

METROPTICS SRL
BUCURESTI, sector 6
tel: +40733920679
     +40213801256
e-mail:
info@metroptics.ro