Copyright 2014 by "metroptics"   •   All Rights reserved   •   E-Mail: info@metroptics.ro.
Echipamente de măsură şi servicii de inginerie pentru cercetarea ştiinţifică şi industrială
METROPTICS SRL
BUCURESTI, sector 6
tel: +40733920679
     +40213801256
e-mail:
info@metroptics.ro

Home MECANICA FLUIDELOR MECANICA SOLIDELOR ALTE PRODUSE Compania Portofoliu Contact
Această tehnică se bazează pe intercorelarea de imagini ale unei curgeri, înregistrate de senzori de tip CCD sau CMOS. Curgerea este însămânțată în prealabil cu particule fine solide sau lichide. Principiul esențial al acestei metode de măsură este determinarea vitezelor locale ale curgerii pornind de la deplasările locale ale particulelor.
Dacă în timpul unui interval de timp foarte scurt  ∆t, o particulă se deplasează din poziția   la poziția  , viteza locală de deplasare poate fi exprimată:

În acest scop se înregistrează semnalul Mie difuzat de particule, pe două imagini succesive, separate în timp cu ∆t. Se aplică apoi un tratament statistic spațial de intercorelare asupra imaginilor digitalizate în funcție de nivelul lor de gri. Pentru a putea obține vectorii locali  de viteză, se împart imaginile în ferestre mici numite rețele de discretizare. Cu cât discretizarea este mai fină, cu atât câmpul de viteză este mai bine rezolvat în spațiu.

Deplasarea este evaluată în subdomeniile definite de grila de calcul, prin determinarea poziției maximului de corelare (vârf maxim de corelare). Pentru ca deplasarea cea mai probabilă calculată să fie corectă, trebuie ca fiecare celulă din rețeaua de discretizare să conțină un număr suficient de particule. Numărul critic de particule este de 8 într-o celulă. Măsurările sunt corecte atunci când deplasarea medie, în pixeli, nu depășește sfertul numărului de pixeli ai dimensiunii celulei grilei de calcul.Vectorul viteză pentru celula j este vectorul viteză cel mai probabil al acestei celule. Factorul de probabilitate depinde de raportul Semnal / Zgomot (SNR - Signal to Noise Ratio). Cu cât  valoarea lui SNR va fi mai mare cu atât vectorul calculat va fi mai probabil. Digitalizarea imaginii induce o discretizare a definiției vârfului de corelare.